Close
Close
Мартин Цонев
мениджър продажби
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Този уебсайт http://listoto.bg/ („Уебсайт”) се притежава и управлява от „Листото” ООД. Вие, като посетител на нашия Уебсайт, бихте могли да имате въпроси относно информацията, която ни предоставяте и начина, по който я обработваме. С тази Политика на поверителност бихме желали да Ви разясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Политиката е относно информацията, която се събира чрез Уебсайта и не касае такава, събирана и обработвана от „Листото” ООД на основание други законосъобразни способи, посочени в Политика за защита на личните данни на „Листото” ООД.

Събирана информация
В случай, че сте решили да се свържете с нас като използвате формата за контакти се изисква да предоставите следните лични данни – име(на), e-mail и телефонен номер. Събраната информация се обработва от „Листото” ООД единствено с цел предоставяне на отговор на подаденото от Вас съобщение и за осъществяване на връзка с Вас като наш клиент.
Ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вашите права*:
Право на информация
Право на корекция
Право на възражение
Право на преносимост на данни
Право на ограничаване на обработването
Право на жалба

* За по-подробна информация, моля вижте Политика за защита на личните данни на „Листото” ООД.
Вие може да се свържете с нас по удобен за Вас начин чрез:
В случай, че сте решили да се свържете с нас като използвате формата за контакти се изисква да предоставите следните лични данни – име(на), e-mail и телефонен номер. Събраната информация се обработва от „Листото” ООД единствено с цел предоставяне на отговор на подаденото от Вас съобщение и за осъществяване на връзка с Вас като наш клиент.
Ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вашите права*:
Право на информация
Право на корекция
Право на възражение
Право на преносимост на данни
Право на ограничаване на обработването
Право на жалба

* За по-подробна информация, моля вижте Политика за защита на личните данни на „Листото” ООД.
ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“